Op de kaart gezet……

Er is terecht veel aandacht voor schaarste aan verpleegkundigen, ongewenste uitstroom en de werkdruk in de gezondheidszorg. Tegelijkertijd zijn er vele ontwikkelingen die positief zijn voor het beroep van verpleegkundige. Die ontwikkelingen willen we vandaag aan elkaar laten zien.

Onmiskenbaar verschuift de zorg steeds meer van ziekenhuizen en instellingen naar zorg thuis. Dat proces zal de komende jaren alleen maar doorgaan. Niet alleen uit kostenbesparing maar zeker ook omdat mensen het prettig vinden in hun eigen leefomgeving te zijn. Die verandering betekent een herpositionering van de wijkverpleegkundigen. Nienke Bleijenberg zal in haar presentatie ingaan op het kwaliteitskader wijkverpleging en de kennisagenda wijkverpleegkundigen.

Ook is er veel meer aandacht voor preventie in het verpleegkundig vak. Immers voorkomen is beter dan genezen. Jentien Vermeulen zal dat laten zien met een voorbeeld van preventie van roken in de GGZ zowel voor patiënten als verpleegkundigen.

Invloed op besluitvorming bij politiek en werkgevers is nodig om te zorgen dat de verpleegkundigen mee praten over hun eigen beroep. Francis Bolle vertelt hoe zij dat doet en hoe jij dat in jouw organisatie zou kunnen aanpakken.

De Stichting Lof der Verpleegkunst reikt verder deze dag een prijs uit voor een project van verpleegkundigen dat aan het imago van het beroep bijdraagt. Wie krijgt vandaag die prijs van € 1.000?

Een voorbeeld van een verpleegkundige die vol trots en warmte over zijn beroep schrijft is verpleegkundige Tommie Niessen, bekend van ‘Tommie in de zorg’. Hij laat zien hoe mooi het verpleegkundig vak is. Tommie is een voorbeeld van een mannelijke verpleegkundige die zich profileert.

Relatief zijn er weinig mannen in de verpleging. Wat zijn de drempels voor mannen om in de verpleegkunde te werken en hoe ervaren zij het vak? Marianne van der Heijden reflecteert op zijn verhaal met haar onderzoekresultaten.

Na de pauze

In de verpleegkunde staat leren, opleiden en een leven lang leren centraal. Hoe werkt dat in de praktijk? Het Albeda Zorgcollege, Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC en Antes geven samen een inkijk in hun leerwerkplaatsen.

Niet alleen opleiden krijgt meer aandacht maar ook onderzoek in de verpleegkunde. Inmiddels zijn er dertien hoogleraren en vele lectoren in de verpleegkunde. Waar houden zij zich meer bezig en wat hebben we eraan in de praktijk?

Al die veranderingen, al die technologische vernieuwingen…Hoe hou je eenlevenlangleren vol als je vijftig jaar of ouder bent en lang geleden de inservice opleiding hebt gevolgd? Katja van Vliet laat zien wat deze 50+ verpleegkundigen nodig hebben om het werk aantrekkelijk te houden en vitaal te blijven.

Haar verhaal is de opmaat naar de Lof der Verpleegkunst 2019 lezing, uitgesproken door Monique van Dijk. Wat hebben de moderne Floris en Florence nu echt nodig om het werk tot verpleegkunst te maken?

Tot slot vieren we vandaag de verpleegkunde en de verpleegkunst met een optreden van Loes Luca. Wat zal zij gaan doen?