Congres: Lof der Verpleegkunst 2022
Dinsdag 24 mei, De Doelen
Inloop vanaf 12.30 uur en start 13.30 uur

Thema: Zorg goed voor jezelf!

Iedereen heeft het erover. Kranten en vakbladen staan vol met kreten zoals…

  • Behoud de verpleegkundigen en verzorgenden!
  • Enthousiast en vitaal blijven
  • Positief imago van het beroep
  • Saamhorigheid, werkgeluk en inspiratie

De vragen die tijdens het congres aan bod komen:

  • Wat heb jij nodig om je vak goed en plezierig uit te oefenen?
  • Hoe behouden we jonge verpleegkundigen?
  • Hoe blijf je als oudere verpleegkundige vitaal ?
  • En hoe kunnen verschillende generaties goed met elkaar samenwerken?

PROGRAMMA

 

Welkom

Dave van der Wal, dagvoorzitter

 

Deel 1 Plezier in het werk

 

Lof der Verpleegkunst prijs 2022
Wat is verpleegkunst voor jou? Maak een foto hoe jij je vak ziet en aan anderen wilt laten zien. Prijsuitreiking door wethouder Christine Eskes, wethouder Volksgezondheid, Zorg Ouderen en sport Rotterdam. De drie beste foto’s komen in de expositie Wat een beeld van een verpleegkundige!

Hoe blijf jij enthousiast!
Hoe voorkom je dat je uitvalt?
Presentatie enquêteresultaten door AnneLoes van Staa. Reacties uit de zaal via mentimeter.

Samen beslissen en zeggenschap
Interviews met leden van Verpleegkundige Adviesraden o.a. van Laurens, Erasmus MC,
Franciscus Gasthuis & Vlietland en Maasstad Ziekenhuis.

Wat gaan we anders doen als verpleegkundigen en verzorgenden en bestuurders?
Reacties van bestuurders en verpleegkundigen o.a. met Niels Honig en Jacqueline Stuurstraat.

Zorg goed voor jezelf!
Monique van Dijk, voorzitter Stichting Lof der Verpleegkunst.

 

Pauze

 

Deel 2 Vitaliteit


Gezonde leefstijl begint bij jezelf

Voeding en wisselende (nacht)diensten,
Dr. Canan Ziylan, hogeschooldocent verpleegkunde aan Hogeschool Rotterdam

Fysieke overbelasting in de zorg is niet nodig
Tinie Hake, fysiotherapeute, laat zien hoe transfers van patiënten
een ‘gezamenlijke beweging zonder kracht’ kunnen zijn.

 

Deel 3 Behoud van jonge en oudere verpleegkundigen


Je bent jong en je wilt wat!

Wat heb je nodig voor een goede start als jonge verpleegkundige of student?
Hoe werken jong en oud samen
Presentatie Spring studie Hogeschool Rotterdam en reactie van jonge verpleegkundigen
en studenten Albeda Zorgcollege, Zadkine en Hogeschool Rotterdam.

Videoclip Tijdschrift voor Verzorgenden

Professor Evelyn Finnema
Chief Nursing Officer bij het ministerie van VWS blikt terug op het afgelopen jaar

16.30 Afsluiting
Monique van Dijk, voorzitter Stichting Lof der Verpleegkunst