De Stichting Lof der Verpleegkunst is voornemens een ANBI status aan te vragen. Zo gauw dit is geregeld, zullen we dat hier bekend maken.