MEDEDELING!

Lof der Verpleegkunst is verplaatst naar woensdag 4 november 2020.

Vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, is besloten Lof der Verpleegkunst te verplaatsen.

Wij hopen u in het najaar in goede gezondheid te zien!