marianne

Dr. Marianne van der Heijden

Marianne van der Heijden is opgeleid als medisch antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam (2010) en is 2018 gepromoveerd aan het Erasmus MC- Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam op het onderwerp Muziek als Medicijn. Sinds 2017 is ze als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Verplegingswetenschappen. Marianne is gespecialiseerd in onderzoek naar non-farmacologische interventies, integrative medicine en culturele diversiteit.

Ellen Boonstra

Na haar pensionering maakte verpleegkundige – en oud-hoofd opleidingen in het Holy Ziekenhuis- Ellen Boonstra-De Jong de glossy Nu ben ik verpleegster. Boonstra verzamelt al jarenlang verpleegsterromans en doet onderzoek naar de rol van de leerling in deze populaire meisjesromans. “Het boekje gaat niet over mijn leven als verpleegster”, benadrukt ze. Dat verhaal doet er niet zo toe. Het is vooral nostalgie. Het boekje geeft een weerspiegeling van de tijd waarin leerlingverpleegsters intern hun opleiding kregen en op jonge leeftijd werden gevormd. De glossy is voor die mensen vooral een feest der herkenning.”

Teun Toebes

Op 17-jarige leeftijd kwam Teun voor het eerst in een verpleeghuis. Hij vraagt op geheel eigen, positieve wijze aandacht voor meedoen in de samenleving. Deze ‘krullenbol’ besloot zijn ervaringen en positieve kijk op de (ouderen)zorg vast te leggen in beelden die ontroeren en blij maken. Teun: “Het leven stopt niet na de diagnose van een vorm van dementie of het wonen in een verpleeghuis. Er wordt nog gelachen en genoten, in het moment. En ja, (ouderen)zorg is af en toe ook moeilijk en hard.”

Dr. Bauke Koekkoek

Dr. Bauke Koekkoek is lector Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving bij de HAN. Daarnaast is hij crisisdienstverpleegkundige, epidemioloog en auteur van ‘Verward in Nederland’. Hij promoveerde in de sociale wetenschappen.

Bauke Koekkoek (1973) begon op de universiteit maar wilde iets praktischer, twijfelde tussen politie en zorg en koos voor de opleiding tot verpleegkundige. Sinds 1992 werkt hij in de zorg voor mensen met ernstige psychische problematiek, o.a. op afdelingen voor acute opname en forensische psychiatrie, en de afgelopen jaren in de crisisdienst. Vanaf 2005 combineert hij dit met onderzoek en onderwijs, sinds 2011 in de functie van lector. In zijn boek ‘Verward in Nederland’ (2017) beantwoordde hij 61 lastige vragen over psychische problematiek, zorg en samenleving.

Dr. Canan Ziylan

Dr. Canan Ziylan werkt sinds oktober 2016 als docent-onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde van de Hogeschool Rotterdam en het Kenniscentrum Zorginnovatie. Binnen haar aanstelling geeft ze onderwijs rondom voeding en afstudeeronderzoek; daarnaast doet ze onderzoek rondom geriatrische (revalidatie)zorg en dementiezorg. Haar promotieonderzoek richtte zich op het ontwikkelen van eiwitverrijkte maaltijden ter voorkoming van ondervoeding bij thuiswonende ouderen. Sinds juni 2018 is ze projectleider van de Expertraad Onderwijs van de Stuurgroep Ondervoeding die streeft naar structurele inbedding van ondervoedingsonderwijs in de mbo- en hbo-verpleegkundeopleidingen heeft.

Maaike van Sasse van Ijsselt

Maaike studeerde 2016 af van de HBO-V opleiding aan de Hogeschool Rotterdam. Hierna heeft zij een half jaar de wereld rondgereisd voordat ze in maart 2017 ging werken in het Erasmus MC.  Zij volgt ook de master Verplegingswetenschappen. Met haar Vlog over verpleegkundig leiderschap in het ziekenhuis won Maaike in 2018 de Lof der Verpleegkunstprijs. Maaike: ‘Je hoeft geen manager of directeur te zijn om als verpleegkundige leiderschap te tonen. Bijvoorbeeld in het begeleiden van leerlingen, in het deelnemen aan werkgroepen, in het delegeren van taken. En door met elkaar te praten over hoe het gaat, en zo gezamenlijk het vak beter te maken.’

AnneLoes van Staa
Lector Transities in Zorg

AnneLoes van Staa is verpleegkundige en studeerde Geneeskunde en Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 is zij lector Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Haar onderzoek richt zich op drie brede thema’s als onderdeel van de onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie: transities in zorg bij jongeren met chronische aandoeningen; ondersteuning van eigen regie en zelfmanagement van patiënten door zorgprofessionals; en het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid van burgers en professionals. Tot 2016 werkte zij als universitair docent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van Erasmus Universiteit Rotterdam. AnneLoes van Staa won in 2019 de Deltapremie van 500.000 euro.

Tinie Hake

Fysiotherapeut en haptonoom Tinie Hake stelt zich tot doel het werken in de gezondheidszorg veiliger en gezonder te maken. Het door haar opgerichte TRANSFERS beLICHT combineert ergonomische aspecten als werkhouding en arbonormen met de haptonomische benadering. Daardoor worden transfers een ‘gezamenlijke beweging zonder kracht’. De methode is als ‘juiste werkwijze’ onderdeel van een promotieonderzoek (Jos Kox, Hogeschool Rotterdam/RUG) naar de hoge uitval door fysieke overbelasting onder verpleegkundigen. Een juiste werkwijze vergroot de kans dat verpleegkundigen en verzorgenden hun pensioen halen in de zorg.

Lady Charity

Het duo Elzemieke en Anna Bettina van Lady Charity, beide mental coaches, treden op door het hele land en bieden een luisterend oor voor velen.

Meer informatie: www.ladycharity.nl